Dnes je: pátek, 22. únor 2019
Svátek má: 

 

 

Váš e-mail:

Historie obce

Dnešní název obce Nová Hradečná se datuje až rokem 1960, kdy byly dvě malé vesnice s názvy Hradečná a Hradec sloučeny a připojeny ke katastru Olomouc.

V roce 1976 se stala místní částí Troubelic, v roce 1990 se obec znovu osamostatnila. Za první písemný doklad o Hradečné se pokládá údaj z roku 1344, kdy je v latinské listině jmenována Hradeschna.V dalších latinských i českých listinách nacházíme kromě dnešního znění také tvar Hradečné (1481), Hradečno (1523),ojediněle Hradečín (1771).V německých písemnostech se využívalo názvu Markersdorf. Pojmenování vsi naznačuje, že vznikla v blízkosti starého hradiska, jehož stopy se nacházejí v katastru obce dodnes.

Historie obce Nová Hradečná Pisemné zprávy svědčí o tom, že již ve 14. století byla součástí úsovského panství, k němuž pak náležela až do zrušení poddanství.V r. 1850 byla jako samostatná obec začleněná do p.o. Litovel, r. 1909 do p.o. Šternberk.

Název Hradec se od první zmínky v roce 1344 nezměnil, zněl vždy Hradec , jen ojediněle se v 16. století setkáváme se zněním Hradce.V německých písemnostech se užívalo názvu Gratz. I toto jméno samo naznačuje, že ves vznikla v blízkosti pravěkého hradiska.

Legenda, lemovaná linkami, zní DIE G MARKERS DARF.Totéž pečetidlo bylo používáno i v 19. století a uvedené pečetní znamení si obce uchovala i v razítkách, používaných po r. 1850. Hradec vlastnil pečetidlo od roku 1629.Jeho nejstarší otisk se dochoval v rektifikačních aktech z roku 1749.Má tvar kruhu o průměru 29 mm, v pečetním poli je čáp držící v zobáku hada, nad ním osm třícípích hvězd. Legenda lemovaná linkami zní GEMAIN SIGEL GRETS 1629.V literatuře se setkáváme s názorem, že hvězdy značí letící ptáky.A opravdu je místní lokalita jejich vyhledávaným domovem.
(Pečetidlo Hradce)

 

 


Zlatá stuha
Zelená Stuha
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Ochutnávej Hradečnou
Olomoucký kraj
Protikorupční linka
Admin ©2011-2019 Obec Nová Hradečná  |   TOPlist