Dnes je: sobota, 23. říjen 2021
Svátek má: 

 

 

 

Váš e-mail:

Historie obce

Dnešní název obce Nová Hradečná se datuje až rokem 1960, kdy byly dvě malé vesnice s názvy Hradečná a Hradec sloučeny a připojeny ke katastru Olomouc.

V roce 1976 se stala místní částí Troubelic, v roce 1990 se obec znovu osamostatnila. Za první písemný doklad o Hradečné se pokládá údaj z roku 1344, kdy je v latinské listině jmenována Hradeschna.V dalších latinských i českých listinách nacházíme kromě dnešního znění také tvar Hradečné (1481), Hradečno (1523),ojediněle Hradečín (1771).V německých písemnostech se využívalo názvu Markersdorf. Pojmenování vsi naznačuje, že vznikla v blízkosti starého hradiska, jehož stopy se nacházejí v katastru obce dodnes.

Historie obce Nová Hradečná Pisemné zprávy svědčí o tom, že již ve 14. století byla součástí úsovského panství, k němuž pak náležela až do zrušení poddanství.V r. 1850 byla jako samostatná obec začleněná do p.o. Litovel, r. 1909 do p.o. Šternberk.

Název Hradec se od první zmínky v roce 1344 nezměnil, zněl vždy Hradec , jen ojediněle se v 16. století setkáváme se zněním Hradce.V německých písemnostech se užívalo názvu Gratz. I toto jméno samo naznačuje, že ves vznikla v blízkosti pravěkého hradiska.

Legenda, lemovaná linkami, zní DIE G MARKERS DARF.Totéž pečetidlo bylo používáno i v 19. století a uvedené pečetní znamení si obce uchovala i v razítkách, používaných po r. 1850. Hradec vlastnil pečetidlo od roku 1629.Jeho nejstarší otisk se dochoval v rektifikačních aktech z roku 1749.Má tvar kruhu o průměru 29 mm, v pečetním poli je čáp držící v zobáku hada, nad ním osm třícípích hvězd. Legenda lemovaná linkami zní GEMAIN SIGEL GRETS 1629.V literatuře se setkáváme s názorem, že hvězdy značí letící ptáky.A opravdu je místní lokalita jejich vyhledávaným domovem.
(Pečetidlo Hradce)

 

 

18.03.2020 Masopust 2020

Zlatá stuha
Zelená Stuha
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Ochutnávej Hradečnou
Olomoucký kraj
Protikorupční linka
POV 2020
Admin ©2011-2021 Obec Nová Hradečná  |   TOPlist