Dnes je: středa, 3. březen 2021
Svátek má: 

 

 

 

Váš e-mail:

Informace pro občany - obecní rozhlas

Vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili vodné a nájemné za vodoměr, aby tak učinili do konce tohoto týdne. Připomínáme splatnost místních poplatků do konce března 2021. ____________________________________________________________________________________ Žádáme občany, aby do kontejneru na papír dávali kartonové papíry rozlepené a sešlapané. _______________________________________________________________________________________ Praktické lékařky MUDr. Havelková a MUDr. Heraltová oznamují, že zahajují registraci zájemců o očkování proti nemoci covid pro občany starší 70 let. Přihlášku s informacemi si mohou zájemci vyzvednout na obecním úřadu v Nové Hradečné nebo u zdravotní sestřičky v ordinaci v Troubelicích. Vyplněnou přihlášku vhoďte co nejdříve do poštovní schránky ordinace nebo odevzdejte v zalepené obálce na obecním úřadu v Nové Hradečné. _______________________________________________________________________________________ Odkaz na katastrální území obce Nová Hradečná : https://mapy.cz/zakladni?x=17.0838247&y=49.8464932&z=13&source=muni&id=1065 _______________________________________________________________________________________ Oznamujeme občanům, že od pondělí 1.2.2021 mohou platit v pokladně OÚ místní poplatky včetně vodného. Z důvodu zamezení šíření covidu upřednostňujeme platbu převodem na bankovní účet č. 1801446349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Částku k platbě Vám sdělíme telefonicky nebo E-mailem. ______________________________________________________________________________________ Oznamujeme občanům, že jsou na obecním úřadě k vyzvednutí nástěnné kalendáře. Budou se prodávat za 30,- Kč v pondělí 21.12.2020 od 7 do 12 h. Dalšími dny prodeje budou v lednu pondělí od 7 do 12 h a středy od 12 do 17 h. ______________________________________________________________________________________ NA MĚSTSKÝ ÚŘAD UŽ POUZE NA OBJEDNÁVKU V souvislosti s novými protiepidemickými opatřeními Vlády České republiky dochází k omezení styku pracovníků Městského úřadu Uničov s klienty. Písemná podání přijímá výhradně podatelna Městského úřadu Uničov v přízemí budovy na Masarykově náměstí 22, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 10.00 a od 12.30 do 15.30 hodin. Není již možné listiny předávat konkrétním úředníkům. Přepážková pracoviště odboru dopravy (evidence řidičů, evidence vozidel…) a odboru vnitřních věcí (vydávání občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel) budou přístupná pouze na základě předchozí objednávky v elektronickém rezervačním systému (spuštěn bude ve čtvrtek 22. října 2020). Na základě objednávky bude úřad přístupný výhradně v pondělí a ve středu od 8.00 do 10.00 a od 12.30 do 15.30 hodin. Kdo nemá možnost připojit se k rezervačnímu systému (například nemá doma připojení k internetu) a nemá ani jinou možnost, jak se k návštěvě úřadu zaregistrovat, může se telefonicky obrátit na informace Městského úřadu Uničov (585 088 111), který klienta objedná na konkrétní termín; případně se může obrátit na konkrétního úředníka – viz. telefonní seznam ______________________________________________________________________________________ Od středy 14.10.2020 bude péče o děti klíčových zaměstnanců zajištěna v Základní škole Uničov, U Stadionu 849. Každý pracovní den od 6 do 17 h je zde možné umístit děti zaměstnanců ze všech obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Uničov. Veškeré informace najdete pod odkazem: http://www.unicov .cz/covid-19-informace-protiepidemicka-opatreni-se-vztahem-k-unicovu/d-22347 _____________________________________________________________________________________ Obecní úřad oznamuje, že z vládního nařízení jsou úřední hodiny na Obecním úřadě v Nové Hradečné pro veřejnost v pondělí od 7 h do 12 h a ve středu od 12 h do 17 h. _____________________________________________________________________________________ MUDr. Heraltová oznamuje, že do odvolání nebude ordinovat v Nové Hradečné. Na veškerá vyšetření i očkování do Troubelic je možné a nutné se nadále objednávat telefonicky v době běžných ordinačních hodin na tel. č. 585 032 101. Zahájila také sezonní očkování proti chřipce, zájemci se mohou telefonicky hlásit sestřičce Dřímalkové. ______________________________________________________________________________________ Oznámení pro seniory: vzhledem ke stávající situaci šíření COVID-19 se pravidelné schůzky klubu seniorů až do odvolání ruší. Rovněž se do odvolání ruší provozní doba místní knihovny. ____________________________________________________________________________________ Kožní lékařka Baťková Barbora ordinuje na poliklinice v Uničově v 1. patře, a to v pondělí a v úterý od 8 h do 12 h ve středu od 9.30 h do 14.30 h ve čtvrtek od 13 h do 18 h v pátek od 8 do 11 h Telefon na paní doktorku je 585 054 356. Kromě dermatologie odstraňuje i znaménka či hyperpigmentaci. _______________________________________________________________________________________ Česká pošta oznamuje, že provozní doba pošty v Nové Hradečné je v pondělí až čtvrtek od 8.30 do 10.00 h a odpoledne od 15.00 do 16.00 h a v pátek pouze dopoledne od 8.30 do 11.00 h. Telefonní číslo na poštu do Nové Hradečné : 954 278 384 ______________________________________________________________________________________ Upozorňujeme občany, aby nevkládali do kontejneru na bioodpad plasty, větve, kmeny stromů, pařezy, starý nábytek, betony. Kontejner je určený jen na trávu. Větve je možné dávat do vymezeného prostoru za obchodem Coop Jednota. ______________________________________________________________________________________ Žádáme občany, aby při procházkách se psy je měli přivázány na vodítkách, a to i ve volné přírodě a uklízeli po nich jejich výkaly. ______________________________________________________________________________________ Provozní doba sběrného dvoru Libina od 1.4. do 31.10. Pondělí 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00 Středa 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00 Sobota 8,00 - 11,00 (mimo státní svátky) _____________________________________________________________________________________ Oznamujeme občanům, že v kanceláři OÚ je možnost si zakoupit knihu o historii obce Nové Hradečné. Cena knihy je 200,- Kč. _____________________________________________________________________________________ Žádáme občany, aby nevstupovali na pozemek ZŠ a nevyužívali venkovní prostory k trávení svého volného času bez souhlasu vedení školy. _______________________________________________________________________________________ Obecní úřad Nová Hradečná upozorňuje občany, že neupřednostňuje žádného dodavatele elektrické energie a záleží jen na občanech, kterého dodavatele energií si vyberou. _______________________________________________________________________________________ Žádáme majitele psů, aby si řádně zabezpečili své psy a neohrožovali jejich volným pohybem po obci tak ostatní občany. Pokud bude v obci volně pobíhat pes dojde k jeho odchycení odchytovou službou a bude odvezen do útulku, na náklady majitele psa. Dále žádáme majitele psů, aby při venčení svých psů po nich uklízeli jejích výkaly. _______________________________________________________________________________________
Přiložené dokumenty
Aktuální údaje o nemovitých věcech
Publikováno do: 01.04. 2021
931.82 KB
Výlukový jízdní řád Olomouc - Šumperk od 1.3. do 9.3.2021 1.22 MB
KIDSOK - rozšíření KOMBI ZÓN od 1.4.2021 122.58 KB
Ombudsman dětem 1.17 MB
Výtvarný odkaz heraldiky Jiřího Loudy - autor erbu obce Nová Hradečná 101.66 KB
KIDSOK - dočasné omezení provozu autobusové dopravy od 13.1.2021 1.14 MB
Svoz odpadu 2021
Publikováno do: 31.12. 2021
190.93 KB
Informační leták k dobrovolnému Ag testování 391.8 KB
KIDSOK - elektronické doklady 13.64 KB
hasiči - bouřky -0.11 KB
hasiči - koupání 1.43 MB
hasici - táborak 1.45 MB
hasiči - dovolená 2.4 MB
hasiči - červenec 1.69 MB
Výlukový jízdní řád Olomouc - Šternberk letní prázdniny 718.01 KB
VV-OOP - kúrovcová opatření
Publikováno do: 31.12. 2022
3.35 MB
Nakládání s domovním odpadem v době karantény a v době mimo karantény 730.5 KB
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie 434.48 KB
Velkoobchod Adam Vám přiveze objednaný nákup domů 362.21 KB
Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění koronavirem 358.38 KB
Výlukový jízdní řád 71.39 KB
Výlukový jízdní řád 73.58 KB
Opatření k zamezení šíření koronaviru 459.11 KB
výlukový jízdní řád Olomouc - Šumperk od 10.1. do 29.2.2020 815.85 KB
Výlukový jízdní řád Olomouc - Šumperk 26.1. a 27.1.2020 762.64 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ prodloužení výluky 85.89 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ prodloužení výluky 83.3 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ prodloužení výluky 110.44 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ prodloužení výluky 109.62 KB
výluka vlaku od 6.5. do 9.5.2019 Šternberk - Uničov 546.75 KB
výluka vlaku od 10.5. do 14.5.2019 Šumperk - Uničov 676.62 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ 890321 Uničov-Oskava 90.23 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ 890922 Uničov-Rýmařov 83.85 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ 890325 Uničov-Libina 78.54 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ 930205 Šumperk-Oskava 26.26 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina-výlukový JŘ 930204 Šumperk-Oskava 35.06 KB
dopravní obslužnost po dobu uzavírky silnice II/446 v obci Libina 15.96 KB
Zrušení výluky Olomouc - Šumperk 25.-27.2.2019 235.38 KB
ceník poskytovaných služeb OÚ Nová Hradečná platný od 1.10.2018 328.29 KB
Prodejní místa žákovských průkazů 1.9.2018 131.5 KB
ISIC prukazy 8 MB
Slevy jízdného od 1.9.2018 133.5 KB
Změna provozní doby pošty od 1.9.2018 205.85 KB
Vydávání OP a cestovních pasů po 1.7.2018 1.28 MB
vývoz žump a septiků - kontakty 327.21 KB
Přehled druhů odpadů 25 KB

 

18.03.2020 Masopust 2020

Zlatá stuha
Zelená Stuha
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Ochutnávej Hradečnou
Olomoucký kraj
Protikorupční linka
POV 2020
Admin ©2011-2021 Obec Nová Hradečná  |   TOPlist