Dnes je: neděle, 19. září 2021
Svátek má: 

 

 

 

Váš e-mail:

Místní knihovna

I. historie

V minulosti měly knihovny vždy přímou spojitost se školou. V naší obci vznikla škola již roku 1656, jako farní škola v pořadí druhá na Uničovsku. Ve škole se učilo česky i německy. Dá se tedy předpokládat, že od té doby se tradují prvé čtenářské zkušenosti a zážitky obyvatel Hradečné a Hradce.
Další tradiční akcí, která se koná u příležitosti Svátku matek, je Setkání generací. Naše členky napekly pro hosty a vystupující dobré koláčky a při posezení u kávy a vínka si všichni mohli poslechnout písničky a někteří si i zatančili.

Ovšem zřízení knihovny podobné dnešnímu typu se datuje až po vzniku ČSR v roce 1918, kdy zásluhou Odboru národní jednoty v Olomouci a také za podpory Obvodové knihovny v Olomouci začínají vznikat české knihovny ( v českých obcích) a hraničářské knihovny ( v českoněmeckých obcích). V naší obci byla hraničářská knihovna, která dle záznamů měla v roce 1921 asi 98 vlastních svazků a v roce 1927 již 308 vlastních českých svazků. Za druhé světové války byla naše obec přičleněna k Německu a působila zde jen německá knihovna.

Druhým historickým mezníkem naší knihovny byl r. 1945. Po skončení války a odsunu německého obyvatelstva se obce Hradečná a Hradec staly ryze českými. Byly zprovozněny české školy a také zřízeny Místní lidové knihovny. V roce 1960 došlo ke sloučení obou obcí a tedy i knihoven a vznikla obec Nová Hradečná a místní knihovna v Nové Hradečné.

II. umístění knihovny

V průběhu posledních 50ti let bylo umístění knihovny několikrát změněno - školní budovy v Hradečné a Hradci, budova MNV v Nové Hradečné a budova hasičské zbrojnice. V současné době je knihovna umístěna ve středu obce v budově bývalé mateřské školy

III. současnost

Od 1.1.2003 je zřizovatelem místní knihovny obecní úřad, který zajišťuje veškeré potřeby pro provoz knihovny. Na základě smlouvy s obecním úřadem poskytuje regionální funkce dle zákona č. 257/2001 Městské knihovny Olomouc. Do této kategorie je zařazena metodická pomoc Městské knihovny Litovel, odkud jsou také dodávány výměnné soubory 30 – 40 knih. Na tyto regionální činnosti a nákup nových knih přispívá naše obec částkou 5.000,- Kč ročně.


V současné době tvoří knižní fond 3000 svazků. V naší knihovně je také zaveden internet, který mohou návštěvníci knihovny využívat.

Knihovna je otevřena pravidelně každé pondělí od 12:00 hod do 17:00 hod. Zaregistrováno je 90 čtenářů a průměrný počet výpůjček za rok je 2000 svazků.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Jana Müllerová.
 

 

18.03.2020 Masopust 2020

Zlatá stuha
Zelená Stuha
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Ochutnávej Hradečnou
Olomoucký kraj
Protikorupční linka
POV 2020
Admin ©2011-2021 Obec Nová Hradečná  |   TOPlist