Dnes je: pondělí, 1. červen 2020
Svátek má: 

 

 

 

Váš e-mail:

Úřední deska

Přiložené dokumenty
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - SOMU
Publikováno do: 17.06. 2020
1.89 MB
k bodu VII. závěrečného účtu - zpráva o hospodaření s majetkem v roce 2019
Publikováno do: 24.06. 2020
1.99 MB
k bodu VI. - výroční zpráva o činnosti PO ZŠ za šk.rok 2018-2019, výroční zpráva o hospodaření PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
3.31 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
972.62 KB
k bodu VI. závěrečného účtu - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
909.49 KB
k bodu VI. závěrečného účtu - rozvaha k 31.12.2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.33 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - rozvaha k 31.12.2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.24 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - příloha k 31.12.2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
3.34 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - příloha k 31.12.2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
2.97 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - protokol o výsledku finanční kontroly ze dne 15.7.2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.34 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - protokol o výsledku finanční kontroly ze dne 15.7.2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.35 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - protokol o výsledku finanční kontroly ze dne 9.12.2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.11 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - protokol o výsledku finanční kontroly ze dne 9.12.2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - inventarizační zpráva za rok 2019 PO ZŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.68 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - inventarizační zpráva za rok 2019 PO MŠ
Publikováno do: 24.06. 2020
1.68 MB
k bodu VI. závěrečného účtu - čerpání dotace PO ZŠ za rok 2019
Publikováno do: 24.06. 2020
651.61 KB
k bodu VI. závěrečného účtu - čerpání dotace PO MŠ za rok 2019
Publikováno do: 24.06. 2020
476.91 KB
k bodu V. závěrečného účtu - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Publikováno do: 24.06. 2020
5.5 MB
k bodu IV. závěrečného účtu - rekapitulace hospodaření za období 12/2019
Publikováno do: 24.06. 2020
677.5 KB
k bodu III. závěrečného účtu - výkaz FIN 2-12M k 31.12.2019
Publikováno do: 24.06. 2020
6.61 MB
k bodu II. závěrečného účtu - hodnotící zpáva finančního hospodaření obce
Publikováno do: 24.06. 2020
3.24 MB
návrh závěrečného účtu obce Nová Hradečná za rok 2019
Publikováno do: 24.06. 2020
4.82 MB
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - mor včelí
Publikováno do: 08.06. 2020
943.22 KB
Záměr Ol. kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Publikováno do: 11.06. 2020
441.59 KB
Nabídka pozemků k pronájmu
Publikováno do: 04.08. 2020
1.19 MB
Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace - TJ Sokol Nová Hradečná
Publikováno do: 30.04. 2023
1008.49 KB
informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-Městská policie Uničov 290.09 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2020 165.47 KB
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Publikováno do: 01.02. 2021
429.7 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu SOMU r.2020 196.38 KB
vodné pro rok 2020
Publikováno do: 31.12. 2020
203.48 KB
VV - opatření obecné povahy
Publikováno do: 31.12. 2022
914.13 KB
oznámení o zveřejnění SVR obce na období 2021-2023 177.03 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2020 150.64 KB
návrh rozpočtu SOMU na rok 2020 517.23 KB
návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2021-2023 649.88 KB
návrh rozpočtu obce na rok 2020 3.08 MB
Ministerstvo zemědělství ČR-veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Publikováno do: 02.01. 2023
1.05 MB
Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 200.52 KB
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SOMU za rok 2018 201.31 KB
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2019
Publikováno do: 31.05. 2022
721.09 KB
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018 165.47 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2019
Publikováno do: 30.04. 2022
1002.65 KB
vodné pro rok 2019 203.79 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu SOMU nar.2019 a SVR SOMU na období r.2020-2022 224.84 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2019
Publikováno do: 28.02. 2022
934.94 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2019 165.43 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2019 150.77 KB
oznámení o zveřejnění SVR obce na období 2020-2022 174.29 KB
návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Nová Hradečná na období 2020-2022 689.47 KB
návrh rozpočtu obce Nová Hradečná na rok 2019 3.16 MB
návrh rozpočtu SOMU na rok 2019 520.12 KB
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 801.99 KB
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2018
Publikováno do: 31.10. 2021
746.57 KB
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za r.2017 SOMU 184.16 KB
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 165.3 KB
pověřenec pro ochranu osobních údajů 137.41 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2018
Publikováno do: 31.03. 2021
976.09 KB
Usnesení z 19. jednání ZO - č. j. 19/2018 z 19.2.2018 1.34 MB
oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2018 167.74 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2018 152.56 KB
oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria 165.96 KB
Návrh rozpočtu SOMU na rok 2018 501.05 KB
Usnesení č. j. 17/2017 ze 17. jednání ZO z 25.9.2017 1.32 MB
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za r.2016 a Rozpočtu na r.2017 - SOMU 210.44 KB
Usnesení č. j. 16/2017 z 16. jednání ZO z 12.6.2017 596.27 KB
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2016 167.18 KB
Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 869.53 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2017 158.6 KB
Zápis ze 14. jednání ZO Nová Hradečná z 20.2.2017 1.5 MB
Záměr obce provést směnu pozemků 2.71 MB
oznámení o zveřejnění střednědobého ropočtového výhledu 2018-2020 168.14 KB
oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017 152.35 KB
Usnesení č. j. 12/2016 z 12. jednání ZO z 31.10.2016 784.85 KB
Pozvánka na 11. jednání ZO 8.8.2016 140.82 KB
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezp. nákazy - moru včelího plodu 1.05 MB

 

18.03.2020 Masopust 2020

Zlatá stuha
Zelená Stuha
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Ochutnávej Hradečnou
Olomoucký kraj
Protikorupční linka
Admin ©2011-2020 Obec Nová Hradečná  |   TOPlist