Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Historie školy | Nová Hradečná
Dnes je: úterý, 23. červenec 2024
Svátek má: Libor

Historie školy

Novodobá historie školy 1994-2005

Od roku 1994 po osamostatnění obce došlo ke zřízení málotřídní školy s 1. – 4. postupným ročníkem a takto škola působí dodnes.

Ředitelkou znovuotevřené školy byla jmenována Mgr. Marie Poláchová, která 10 let učila na málotřídní škole v Lipince, 20 let ve škole v Libině a od roku 1994 působila v Nové Hradečné. S ní na škole do roku 1996 učila Věra Krabicová, po jejím odchodu do důchodu paní Anna Polášková. Od roku 1997 zde učí Mgr. Hana Ševčíková. Od 1. září 1994 učila jeden rok ve čtvrtém ročníku Mgr. Jana Bukovjanová a škola byla trojtřídní. V tomto období pracovala v ŠD jako vychovatelka Helena Ryšavá, učitelka MŠ .

Po osamostatnění školy bylo nutno provést některé stavební úpravy a změny v interiéru budovy. V nevyužívané sklepní místnosti byla vybudována jídelna , další úpravy doznala šatna, místnost školní družiny a výzdoba školy. S vybudováním plynofikace v obci bylo i ve škole zrušeno topení na tuhá paliva a zavedeno topení plynem. Škola byla postupně vybavena novými lavicemi a nábytkem. Na školní zahradě byly postaveny dřevěné průlezky a lavičky.

Od roku 1997 je na škole využívána keramická pec, která je sponzorským darem pana Aloise Maulera a pan J.Surala zase finančně podporoval chod ŠD.

S odchodem Marie Poláchové do penze, byla do funkce ředitelky školy k 1.11.2002 jmenována Mgr. Soňa Trávníčková. Čekal ji nesnadný úkol, připravit společně se starostou obce, kterým byl pan Miroslav Dorušák a po něm Mgr. Aleš Veselík, přechod školy na právní subjektivitu, takže roli zřizovatele ZŠ přebrala obec. Tato změna nastala k 1.1. 2003. S touto změnou byla spojena celá řada pracovně-právních úkonů a všechna školská zařízení tak získala větší pravomoce v rozhodování, ale rovněž větší zodpovědnost za chod školy po stránce výchovně-vzdělávací i ekonomické.

Školní rok 2002/2003 byl ve znamení velkých změn, jak organizačních , tak stavebně technických. Funkci ředitelky vykonávala Mgr. Soňa Trávníčková , druhou učitelkou Mgr. Hana Ševčíková . Výuka probíhala ve dvou třídách s dvěma spojenými ročníky- V i. Třídě byl spojený 1. a 2. ročník a vyučovala zde Soňa Trávníčková, ve II. Třídě 3. a 4. ročník a třídní učitelkou byla Hana Ševčíková. Ve ŠD nadále pracovala jako vychovatelka Helena Ryšavá. O úklid školy a vydávání obědů se starala paní Hana Manethová. Školní výuka probíhala podle učebního dokumentu Základní škola.

V rámci projektu Indoš podporovaného MŠMT, pod názvem „Počítače do škol“ byly od firmy Autocont zdarma nainstalované čtyři PC v horní učebně , na kterých hojně využíváme moderní výukové programy.a internet téměř ve všech předmětech.

Podařilo se odizolovat vnější část školní budovy, čímž se odstranila vlhkost a plíseň v jídelně a rovněž proběhla rekonstrukce sociálních zařízení u dívek a chlapců a tím byly splněny nově platné přísné hygienické normy. Navázalo se tak na započatou rekonstrukci školní budovy z roku 2001, kdy byla provedena výměna plastových oken v prvním podlaží.

Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo naši školu 32 žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd s dvěma postupnými ročníky. Organizace školy zůstala stejná jako v roce předchozím, jen odešla paní Helena Ryšavá a na volné místo vychovatelky nastoupila Marie Poláková. Při škole již tradičně pracovaly tyto kroužky : Výtvarný a Hru na flétnu , pod vedením Hany Ševčíkové, kroužek Angličtina hrou, který vedla ředitelka ZŠ. Do těchto zájmových kroužků byli zapojeni téměř všichni žáci naší školy a mnozí z nich se umístily v soutěžích vyhlášených DDM v Uničově. Počítači byla dovybavena dolní třída, takže práci s výukovými programy zvládli bez problému už i žáci 1. ročníku. Na mateřskou dovolenou odešla k 30.6. 2004 vychovatelka Marie Poláková .V době letních prázdnin proběhla výměna zbývajících oken a vstupních dveří díky dotaci, o kterou zažádal zřizovatel ZŠ – Obec Nová Hradečná. Změny doznala také školní zahrada , která byla upravena tak, že v její dolní části vzniklo malé travnaté školní hřiště často využívané k hodinám TV i rekreační činnosti ŠD.

Tento školní rok 2004/2005 jsme zahájili 1. září . Ke školní docházce nastoupilo 31 žáků .Přivítali jsme novou paní vychovatelku paní Helenu Kalusovou, která do této doby pracovala jako vychovatelka ŠD při ZŠ Haškova v Uničově. Organizace školy probíhala stejně jako v minulém školním roce. Vyučovalo se ve dvou třídách a pracovalo jedno oddělení školní družiny.

Na podnět ředitelky školy obecní zastupitelé odsouhlasili změnu kapacity součásti základní škola ve zřizovací listině a tím může dojít k rozšíření současné školy o pátý postupný ročník, čímž by se zabezpečila kompletní výuka na 1. stupni ZŠ.Vstoupil v platnost také nový školský zákon, který přinesl spoustu novinek a změn také pro základní školství a tím se dotkl i nás.

V těchto dnech se již kvapem blíží závěr školního roku, naše žáky čeká poslední prověřování znalostí ,které si za celý rok osvojili, školní výlet a oblíbená Zahradní slavnost , na kterou pozveme i rodiče .Učitelům se pak blíží zasloužená doba odpočinku k načerpání nových sil do dalšího školního roku.

Dokumenty ke stažení
Historie školy 1934-1994
12.05. 2011 PDF (374.53 KB)

Mobilní rozhlas

Napište nám

Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny

Přejít na stránku el. podatelny

Novinky na e-mail

Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.

Registrovat k odběru

Zelená Stuha Naučná stezka krajinou památného Bradla Ochutnávej Hradečnou POV 2020 Protikorupční linka Olomoucký kraj
Mas Uničovsko Mikroregion