Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Nová Hradečná
Dnes je: pátek, 1. březen 2024
Svátek má: Bedřich

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1.Název: Obec Nová Hradečná

2.Důvod a způsob založení

Podle článku 99 Ústavy České republiky je obec Nová Hradečná základní samosprávný územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Olomouckého kraje.
Postavení a působnost obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je dále veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, zajišťuje výkon samostatné působnosti a působnosti přenesené a řídí se platnými právními předpisy České republiky a Ústavou České republiky.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Nová Hradečná
Nová Hradečná č.p. 193
783 83 Nová Hradečná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Nová Hradečná
Nová Hradečná č.p. 193
783 83 Nová Hradečná

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 585 032 264
Starosta: tel.: 585 032 264, mob.: 724 859 765
Referentka tel.: 585 032 264
Účetní tel.: 585 032 264

4.5 Číslo faxu

Fax není využíván

4.6 Adresa internetové stránky

www.novahradecna.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@novahradecna.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@novahradecna.cz

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna
Číslo účtu: 1801446349/0800

6. IČO

00575658

7. DIČ

CZ00575658 od 12.2.2021 jsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
     Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nejsou, protože žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nejsou, protože žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

17.1 Výroční zprávy

Připravujeme

17.2 Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Připravujeme

 

Dokumenty ke stažení

Mobilní rozhlas

Napište nám

Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny

Přejít na stránku el. podatelny

Novinky na e-mail

Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.

Registrovat k odběru

Zelená Stuha Naučná stezka krajinou památného Bradla Ochutnávej Hradečnou POV 2020 Protikorupční linka Olomoucký kraj
Mas Uničovsko Mikroregion